MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Keonhacai66 là website cập nhật các nội dung công khai, tất cả người dùng đều có thể góp ý và chia sẻ công khai. Tuy nhiên, keonhacai66 có chính sách miễn trừ trách nhiệm trong những trường hợp nhất định và cụ thể như sau:

Chính sách miễn trừ trách nhiệm của keonhacai666

Toàn bộ thông tin từ website keonhacai66 được chọn lọc từ nhiều nguồn thông tin khác nhau từ trong nước hoặc nước ngoài và chỉ có giá trị tham khảo. Người dùng không có nghĩa vụ hoặc không bị ép buộc phải thực hiện theo những chia sẻ và tư vấn tại keonhacai66.

Keonhacai66 luôn cố gắng xây dựng nội dung thông tin một cách chuẩn xác tương đối, chứ không phải tuyệt đối. Do đó, trong quá trình sử dụng thông tin tại trang web keonhacai66 mỗi người dùng phải tự ý thức hành động và phải tự quyết định nhận thức của mình. 

Keonhacai66 sẽ không chịu trách nhiệm gì có liên quan về các vấn đề sau khi người dùng sử dụng thông tin tại trang web này.

Những thông tin tại đây được phép dẫn nguồn và chia sẻ trên website khác, tuy nhiên nếu điều này làm tổn hại đến người khác hoặc chính bản thân bạn thì keonhacai66 sẽ không chịu trách nhiệm. Như đã nói, Keonhacai66 không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho các hệ lụy đi kèm của người dùng khi sử dụng thông tin tại website này.